شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام

شواهد وآثارفرهنگی و معماری دراین منطقه نشان می دهد سکونت ازحدود چند قرن پیش ازاسلام وجود داشته وتا اوایل دوره اسلامی ادامه داشته است

 خــــــــــــرقان ومحوطه های شمالی آن راجزء مناطقی دانست که درپیش از اسلام دارای ارتباطات فرهنگی واجتماعی واقتصادی بوده اند

 

 

دربخش اول ازبررسی های باستان شناسی درقلعه نو خرقان،با توجه به گمانه زنی های باستان شناسان میراث فرهنگی کشوردرمحدوده ی مجموعه آرامگاه شیخ ابوالحسن با توجه به گزارشی که میراث فرهنگی کشور-پژوهشکده باستان شناسی دراواخر دهه 70 وپس ازچند دوره بررسی که در خـــــــــرقان انجام داد،منتشر کرد،پرداختیم. دراین مطالعه با بررسی 24 نقطه ی اختیاری درمحدوده ی آرامگاه وبه ویژه در تپه (قبر)کولی به وجود ناحیه ای صنعتی(با توجه به سرباره های کوره سفال وآجر وانبوه سفالینه ها) وهم چنین دربخش غربی وجنوبی آن به گورستان (پیدایش اسکلت انسان) دراین قسمت ازمحوطه پی بردیم.که حاکی از تمرکز جمعیت و زندگی انسان در2  دوره مختلف درخــــــرقان می باشد.که یکی مربوط به زندگی انسان در هزاران سال قبل ازحیات شیخ ابوالحسن خــــــرقانی مربوط میشد ودیگری به دوره ی اسلامی و زمان حیات شیخ ابوالحسن خرقانی ، مربوط میشد.

حال به بررسی سمت شرق و شمالشرقی مجموعه آرامگاه یعنی جایی که "کهنه قلعه " خوانده می شود،می پردازیم.

درسمت شرقی وشمالشرقی مجموعه آرامگاه ،محوطه ای وجود دارد که "کهنه قلعه" خوانده می شود وبنا به شواهد موجودمربوط به پیش از اسلام است.که خود شامل دخمه های دست کن است،که در زیر آن قرارگرفته ودرسطح کهنه قلعه آثاراندکی ازدیواره های کلی باقی مانده است.گمانه هایی که درداخل ودرپایین "کهنه قلعه " زده شد ،نشان داد علاوه بردوره های اسلامی،درعمق پایین تراز2 متر تا سطح خاک بکر سکونت درپیش ازاسلام،تا اوایل دوره اسلامی در این بخش وجود داشته است. ساخت وسازهایی درحول وحوش مجموعه دیده می شود که جزء حریم تعیین شده قرار می گیرد،که درشرق به صورت خانه های مسکونی است .ودرغرب دو ساختمان نیمه تمام که گفته می شود متعلق به مریدان شیخ است که پس ازاتمام آن را وقف آرامگاه می کنند.درشمال آرامگاه تا دیواره ی جنوبی تا گورستان عمومی ،زمین های کشاورزی قراردارد.که با ایجادچند گمانه درآن به اثاری از کف آجری واجاق وچاه برخورد نمودیم،که جزء حریم آورده شده ،هرچند گورستان عمومی خود بر روی تپه ی کم ارتفاعی قرار دارد که پوشیده از سفالینه های عصر سلجوقی وایلخانی و تیموری است.درشرق آرامگاه به فاصله ی 500 متری تا خیابان شهدا انبوه پاره سفالینه های عصرسلجوقی به بعد را دارا می باشد،که قبلا گفته شد می توان به نوعی تمرکز جمعیت پی برد.

کهنه قلعــــــــه ودخمه های زیرآن

محوطه "کهنه قلعه" که درمحل اصطلاحا گبری هم گفته می شود،درشمالشرقی آرامگاه قراردارد.باوجود انکه خود به لحاظ اهمیت تاریخی ومطرح بودن دخمه های دست کن آن می باید جای ویژه ای برای حدود حریم آن قائل گردید،ولی شاید بهتر باشد،مجموعه آرامگاه همراه با محوطه های باستانی اطراف آن به شکل یک منطقه ی باستانی درنظر آید.وبا عنوان مجموعه باستانی آرامگاه وتپه های همجوار به ثبت آثار ملی برسد.در دو مکان غرب وشمالشرقی آرامگاه درغرب با فاصله 50 متری شمالشرق با فاصله ی 200 متری در زیر دو تپه متشکل از رسوبات آهکی تعدادی دخمه دست کن قراردارد که بسیاری ازآنها با کمی اختلاف ازنظر معماری تقریبا یکسان هستند،به علاوه آنکه بعضی از آنها شکل تالاری را القا می کنند که فاقد طاقچه وگودال هستند و شاید کاربرد آنها با دیگر دخمه ها تفاوت داشته باشد.

   

به هرحال با مقایسه های پاره سفالینه های مکشوفه در گمانه XVII درکنارشمالغربی "کهنه قلعه" که ازعمق 45/2 تا سطح خاک بکر داشتیم وسفالینه های دخمه های 5و8 و سفالینه های سطحی "کهنه قلعه" می توان چنین نتیجه گرفت که فضاهای موردنظر و هم چنین خود قلعه در پیش از اسلام مورداستفاده قرارگرفته است.شواهد وآثار فرهنگی و معماری دراین منطقه نشان می دهد سکونت ازحدود چند قرن پیش ازاسلام وجود داشته وتا اوایل دوره اسلامی ادامه داشته است.وجود زیست گاه های شمالی منطقه خــــــــــرقان ، "کهنه قلعه" در خـــــــرقان ومطالعه پاره سفالینه ها ونتایج گمانه زنی هاشاهد براین مدعاست. می توان چنین نظرداد که درآن روزگار باتوجه به مسیر راه گـــــــــــــرگان-شــــــــــــاهرود-دامغـــــــــــــان که راه عبور اقوام پارت وساسانی بوده،درمناطقی چون کهنه قطری رد شمال خـــــــــرقان قلعه دختر،گردنه خوش ییلاق در شمالشرقی خـــــــــــرقان، زرد آبیه در شمال خـــــــــــرقان و بدشت در جنوب خـــــــــــرقان درشرق شــــــــــــاهرود ومناطقی همچون عمادالدین،دو تپه ،قلعه ده ملا در روستای بق درطول راه شـــــــــاهرود به دامغان تارسیدن به ناریشان(دامغان) وحصاردامغان وازآن سوی تاقوشه(قومس) آثارفراوانی از دوره پارت وساسانی داریم.

حال با درنظر گرفتن این محوطه ها وقرارگرفتن آنهادر یک مسیر می توان "کهنه قلعه" خــــــــــــرقان ومحوطه های شمالی آن راجزء مناطقی دانست که درپیش از اسلام دارای ارتباطات فرهنگی واجتماعی واقتصادی بوده اند. این مناطق بعضا بخشی ازآثار معماری شان که پدیدار شده خشت های 10*50*50 به کاربرده شده وازنظرسفالینه ها مشابهت هایی به شرح زیروجود دارد:

1-سفال های داغدار به رنگ قهوه ای                             

   2- وجود دسته های ظروف به شکل پرندگان وظریف

3-سفالینه های نخودی رنگ شامل ظروف ضخیم کنده کاری شده وظریف

4-سفالینه های خاکستری که ادامه سنت اقوام هزاره ی اول است

 

 

در پست های بعد به بررسی زندگی در پیش از اسلام و هم چنین در دوره اسلامی و یکی دیگر از تپه های تاریخی قلعه نوخـــــــــرقان به نام " تپه سیاه ریگی " خواهیم پرداخت...

 

منـــــــــابع:

گزارش گمانه زنی وتعیین حریم باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی(پژوهش حسن رضوانی نیک ،سازمان میراث فرهنگی کشور،پژوهشکده باستان شناسی)

نشریه آثارباستانی بسطام وقلعه نو خــــــــــرقان (محمدعلی شفیعی،اداره آموزش پرورش شهرستان شــــــــــاهرود،1335)

کعبه دلها،جلوه های عرفانی شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی(پژوهش و تالیف:سید علی اصغرشریعت زاده)

برج مزار خـــــــــــــــرقان،گوهر برباد رفته (سید رضا محبی نوبری،کارشناس آموزشی هنرهای تجسمی شـــــــــــاهرود)

مجموعه مقالات مردم شناسی ایران (سید علی اصغر شریعت زاده )

نوع مطلب : قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، 
برچسب ها : شیخ ابوالحسن خرقــــــانی، بررسی های باستان شناسی درقلعه نو خــــــــــــرقان، دهستان خـــــــــرقان، کهنه قلعه، تپه و قبر کولی، قلعه نو خـــــــــرقان،
لینک های مرتبط :

سه شنبه 23 اردیبهشت 1393
شنبه 5 بهمن 1398 01:31 ق.ظ
Great blog right here! Also your site so much up fast!
What host are you the use of? Can I get your associate link on your host?
I wish my website loaded up as fast as yours lol
شنبه 28 دی 1398 01:09 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but good
topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.
سه شنبه 17 دی 1398 08:53 ب.ظ
You need to be a part of a contest for one of the highest quality websites online.
I am going to recommend this web site!
سه شنبه 17 دی 1398 04:05 ب.ظ
Fantastic post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?

I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.
Many thanks!
چهارشنبه 11 دی 1398 01:13 ق.ظ
Woah! I'm really loving the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between usability and appearance.
I must say you have done a superb job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Opera.
Superb Blog!
سه شنبه 10 دی 1398 01:04 ب.ظ
Somebody necessarily lend a hand to make seriously posts I might state.
That is the first time I frequented your website page
and thus far? I surprised with the research you made to
create this particular post amazing. Great process!
یکشنبه 24 آذر 1398 06:04 ب.ظ
I do not even know the way I finished up right here, but I thought this publish was
once good. I don't recognise who you might be however certainly you are going to a well-known blogger for those who are
not already. Cheers!
دوشنبه 18 آذر 1398 02:34 ب.ظ
Thanks for another informative website. Where else may I am getting that kind of
info written in such an ideal approach? I have a venture that I'm just now running on, and I have been at the look out for such info.
شنبه 9 آذر 1398 01:28 ب.ظ
Very descriptive post, I liked that a lot. Will there be
a part 2?
پنجشنبه 7 آذر 1398 11:42 ق.ظ
Spot on with this write-up, I honestly believe this web site
needs a great deal more attention. I'll probably be returning to
read more, thanks for the advice!
دوشنبه 4 آذر 1398 01:02 ب.ظ
This is the right website for anyone who hopes to understand this
topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that
I actually will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has
been written about for ages. Excellent stuff, just wonderful!
چهارشنبه 17 مهر 1398 01:02 ب.ظ
This post will assist the internet people for creating new webpage or even a weblog from start to end.
شنبه 16 شهریور 1398 12:50 ق.ظ
What's up mates, how is the whole thing, and what you desire to say regarding
this piece of writing, in my view its actually remarkable in support of me.
سه شنبه 12 شهریور 1398 07:42 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again as
exactly the same nearly very often inside case you shield
this hike.
شنبه 2 شهریور 1398 04:58 ق.ظ
Why visitors still use to read news papers when in this
technological world everything is presented on net?
چهارشنبه 23 مرداد 1398 10:50 ق.ظ
I feel this is one of the most vital information for me.
And i am happy studying your article. However should statement on few basic issues,
The site style is wonderful, the articles is
in point of fact nice : D. Just right job,
cheers
جمعه 11 مرداد 1398 12:17 ق.ظ
Hello to all, the contents existing at this website are really remarkable
for people experience, well, keep up the good work fellows.
natalielise pof
پنجشنبه 10 مرداد 1398 06:36 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for pof https://natalielise.tumblr.com natalielise pof
چهارشنبه 9 مرداد 1398 10:15 ق.ظ
It is the best time to make a few plans for the future and it's time to
be happy. I've learn this post and if I may
I wish to recommend you few fascinating issues or suggestions.
Perhaps you can write next articles referring to this article.
I desire to read even more things approximately it!
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:04 ق.ظ
You have made some good points there. I looked on the internet to find out more
about the issue and found most people will go along with your views on this
website.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 05:25 ب.ظ
This article will assist the internet users for building up new
weblog or even a blog from start to end. pof natalielise
پنجشنبه 27 تیر 1398 06:20 ب.ظ
Your way of explaining everything in this paragraph is actually nice,
all be able to easily know it, Thanks a lot.
سه شنبه 25 تیر 1398 01:53 ب.ظ
I got this web page from my buddy who informed me about this website and at the moment this time I am visiting this website and
reading very informative posts here.
شنبه 8 تیر 1398 08:46 ق.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but,
I'd like to send you an email. I've got some ideas for your blog you might
be interested in hearing. Either way, great website
and I look forward to seeing it develop over time.
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:53 ب.ظ

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. cheers
چهارشنبه 8 خرداد 1398 01:50 ق.ظ
Hello there! I simply want to offer you a big thumbs up for
the excellent information you've got here on this post.

I'll be returning to your site for more soon.
چهارشنبه 8 خرداد 1398 12:02 ق.ظ
Very nice write-up. I certainly appreciate this website.
Keep it up!
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 04:29 ق.ظ
Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring
on other sites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you
share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot
me an e mail.
یکشنبه 18 فروردین 1398 07:17 ب.ظ
Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and
energy to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and
commenting. But so what, it was still worthwhile!
جمعه 16 فروردین 1398 02:32 ب.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular article!

It's the little changes that make the greatest changes.
Many thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو