شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام

به شهید بهشتی گفتند : چرا در برابر تهمت ها و شایعات و بدگویی ها پاسخ نمی دهید ؟

فرمود : من وقت برای این کارها ندارم ، آن ها شاید بخواهند عمدا مرا مشغول به این امور کنند و از مسائل اصلی بازدارند!

عقل زندگی و تغافل و تجاهل

علی (علیه السلام ) می فرماید :لا عقل کالتجاهل هیچ عقلی مانند تجاهل نیست .انسان در زندگی با انواع بگو مگوها کارهای جورواجور روبه رو می شود که اگر بخواهد به همه آن ها ترتیب اثر دهد و عکس العمل نشان دهد ، زندگی برایش تلخ و ناگوار خواهد شد و شب و روزبهترین فرصت های خود را باید صرف عکس العمل ها کند و درآن صورت جز دچار شدن به انواع بیماری جسمی وروحی ، بهترین فرصت های خود را نیز از دست خواهد داد و به هیچ کاری ازکارهای زندگی نخواهد رسید . به شهید بهشتی گفتند : چرا در برابر تهمت ها و شایعات و بدگویی ها پاسخ نمی دهید ؟

فرمود : من وقت برای این کارها ندارم ، آن ها شاید بخواهند عمدا مرا مشغول به این امور کنند و از مسائل اصلی بازدارند! بهترین راه برخورد با این ناملایمات و ناگواری ها تغفل و تجاهل است . یعنی به روی خود نیاورد و خود را به نفهمیدن بزند و گوشش کر و چشمانش کور و نابینا شود تا بتواند به زندگی ادامه دهد . علی (علیه السلام ) فرمود : نصف العاقل احتمال و نصفه تغافل نیمی از عقل بر تابیدن جهالت است و نیمی دیگر خود را به غفلت زدن است . انسان های بزرگ منش و خردمند خود را از بسیاری چیزها کنار می کشند و اگر چیزهایی دیدند یا شنیدند که پرداختن به آن ها درشانشان نیست ، بزرگوارانه از کنارش می گذرند . قرآن می فرماید : و اذا مروا باللغو مروا کراما . اذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاما هنگامی که به کار بیهوده بر می خورند بزرگوارانه از کنار آن می گذرند و اگر مردم نادان آن ها را مخاطب قرار دهند با سکوت و سلام به آن ها پاسخ می دهند . ونیز فرمود : (و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه  ) و چون سخن بیهوده بشنوند ، از آنروی گردانند . علی (علیه السلام ) می فرماید : من اشرف افعال الکریم غفلته عما یعلم  . از بهترین رفتارهای افراد شریف وبزرگوار گذشت است از آن چه می دانند . و در جای دیگر فرمود : من لا یتغافل و لا یقض عن کثیر من الامور تنقضت عیشته. ( کسی که در بسیاری از امور ، خود را به بی خبری نزند ، زندگی برایش تنگ می شود . و نیز فرمود : تغافل تحمد امرك  .تغافل کن تا کارهایت خوش فرجام شود . از امام سجاد (علیه السلام ) نقل است که در وصیت خود به فرزندش باقر العلوم (علیه السلام ) فرمود : فرزندم ! بدان که همه دنیا در دو کلمه است : اصلاح امر زندگی و تغافل که تغافل یک سوم ظرف دنیاو زندگی را پر می کند . یعنی یک سوم امر زندگی به شیوه برخورد انسان با مردم و رفتار آنان بسته است که نسبت به بسیاری از مسائل باید خود را به بی خبری بزند تا زندگی صفا پیدا کند؛ مثلا خانم شما اشتباهی مرتکب شده و ناراحت است و سخت از کرده خود پشیمان است ، ولی نمی خواهد شما بفهمید ، و اما شما از همه چیز با خبر شدید . این جا جای تغافل است که به روی خود نیاورید و به قول معروف : شتر دیدی ، ندیدی . یا شوهر شما مرتکب اشتباهی می شود یا فرزندعزیز شما یا شریک و همکار شما و یا سرانجام هر فرد دیگری که با شما در ارتباط است ، اگر چنین وضعیتی برایش پیش بیاید ،ولی متوجه اشتباه او بشوید و می دانید که اگر او بفهمد شما فهمیده اید ، شرمنده ، و خجالت زده می شود یا پررو و بی مبالات ترمی گردد ، هرگز شما نباید به رویش بیاورید و بادی کاملا خود را به بی خبری و بی توجهی بزنید و از کنار آن بگذرید که اگرچنین کنید ، زندگی بادوام تر و دوستی شیرین تر می شود . البته این به معنای برخورد نکردن با افراد فاجر و فسق و فجور و به کنار نهادن نهی از منکر نیست . آن جا که جای تغفل و تجاهل است ، سخن گفتن و حساسیت نشان دادن خطا است ، چنان که در جای امر به معروف و نهی از منکر ، سکوت و بی تفاوت بودن اشتباه است و نیز غفلت از مسائل حیاتی و دینی نیز تغافل نیست. گاهی غفلت مانع پیشرفت می شود و گاهی تغفل نکردن و حساسیت نشان دادن آدمی را به سقوط می کشاند . پس هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد . علی (علیه السلام ) فرمود : لکل مقام مقال . هر سخن جایی دارد . عاقل کسی است که جای این دو را با هو نیامیزد و هریک را در جای خود به کار گیرد که مقتضای عقل زندگی است .

 عقل زندگی و پرهیز از امور غیر ضروری

امام علی (علیه السلام ) می فرماید : من اشتغل بالفضول فاته من مهمه المامول .هرکه خود را به کارهای غیر لازم مشغول سازد،کارهای لازم را تباه می کند ؟ انسان وقتش عزیز و فرصت هایش پربها و کوتاه است واز فرصت های پیش آمده بایدبیشترین استفاده را ببرد . از این رو همیشه باید به کارهای مهم و اولویت بندی شده بپردازد . سرگرم شدن به امور غیرضروری نه صلاح است نه مفید ، بلکه باعث از دست رفتن فرصت ها نیز می شود؛ چنان که امم علی (علیه السلام ) می فرماید : من اشتغل بغیر ضرورته فوقه ذلک منفعته.هرکه به غیر کارهای ضروری مشغول شود ، منافع خود را از دست خواهد داد .سرگرم شدن به امور خیالی و غیر واقعی جز عقب ماندگی و فاصله گرفتن از واقعیت ها نتیجه دیگری ندارد . سرمایه عمر وفرصت ها از دست می رود و نتیجه ای حاصل نخواهد شد مگر اندوه و قصه . پس مواظب باش و امور خود را اولویت بندی کن و به امور مهم مشغول شو ، زنهار از پرداختن به فروع و ضایع کردن اصول . مبادا به شاخه و برگ مشغول شوی و از اصل و ریشه غافل گردی ، مبادا با سرگرم شدن به دشمن خیالی از دشمن اصلی بازمانی و مبادا که سرگرم پوچی و بی هویتی شوی و از مقصد اصلی که شخصیت تو را شکل می دهد و به اهداف بلندت می رساند،فاصله بگیری .

 دخالت بیجا نکردن

پیامبر صلی الله علیه و اله می فرماید : اعظم الناس قدرا من ترك ما لا یعنیه . بزرگ ترین مردم از نظر قدرت و منزلت کسی است که به کارهای بیهوده در نیاید که به او ربطی ندارد . از جمله زیبایی ها و نشانه های عقل زندگی،مداخله نکردن دراموردیگران است . برخی مردم در مسائلی که در قبال آن وظیفه ای ندارند ، دخالت می کنند و اظهار نظر می نمایند و به اصطلاح ،خود را نخود هر آشی می دانند؛ این کار افزون بر آن که وقت را تلف می کند و انسان را از کارهای خودش باز می دارد ،عوارض زیانبار اجتماعی نیز به دنبال دارد؛ مانند ایجاد کدورت ، دشمنی ، به وجود آمدن اختلاف و درگیری ، ایجاد فتنه وآشوب و بسیاری از خلاف شرع ها و امور حرام ؛ مانند غیبت ، تهمت و اهانت به دیگران . از این رو احادیث اسلامی به شدت ازاین کار نهی کرده اند و فرموده اند که مومن باید از آن چه به او مربوط نمی شود ، دوری کند . ترك ما لا یعنیه تعبیری است که در احادیث به کار رفته و مقصود از آن یعنی : هر سخن و هر کاری که مقصودش ، تو نباشی و به تو کاری ندارد و تو در آن کاردیده نشده ای ، و به تو مربوط نیست . رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعینه . از نشانه خوب مسلمان بودن ، دوری کردن از اموری است که به آدمی مربوط نیست . همچنین فرمود : ترك مالا یعنی زینته الورع  .مایه زینت پرهیزگاری است که آدمی در نیاید به آن چه بدو مربوط نیست . افزون بر این ، دخالت در برخی مسائل نامربوط ، انسان رااز چشم دیگران می اندازد . امام صادق (علیه السلام ) فرمود : ایاك و الدخول فیما لا یعنیک فتذل .در آن چه به تومربوط نیست دخالت مکن وگرنه خوار می شوی.و سرانجام این گونه دخالت ها پیشرفت را از آدمی می گیرد.علی علیه السلام ) فرمود : لا تعرض لما لا یعنیک بترك ما یعنیک . فرصت خود را با دخالت در امور بی فایده از دست مده . بنابراین ،کسی که بنا دارد به اهداف عالی زندگی برسد و سربلند و سرافراز باشد ، باید از بسیاری مسئل و سخن ها و موضع گیری ها ودخالت ها و اظهار نظرها که نه وظیفه او است و نه به او ارتباط دارد ، بلکه بیهوده و بی حاصل است ، دوری کند وفرصت ها و سرمایه عقل و فکر خویش را صرف امور اساسی کند . عقل زندگی حکم می کند که سرمان به کارخودمان باشد و کاری به دیگران نداشته باشیم مگر مواردی که دین ما حکم می کند که امر به معروف و نهی از منکر کنیم یابه کمک نیازمندان بشتابیم .

 

نوع مطلب : قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، 
برچسب ها : عقل، جهالت، قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، خــــــــــرقان،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 آبان 1392
چهارشنبه 29 آبان 1398 07:56 ق.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get
a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog
platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
دوشنبه 27 آبان 1398 08:42 ب.ظ
As the admin of this web site is working, no doubt very rapidly it will be renowned, due to its quality contents.
یکشنبه 26 آبان 1398 04:45 ب.ظ
Keep on writing, great job!
دوشنبه 20 آبان 1398 01:58 ق.ظ
Wow, amazing weblog structure! How long have you been blogging for?
you make running a blog glance easy. The full glance of your site is fantastic, let alone
the content!
یکشنبه 19 آبان 1398 06:23 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought
I may as well check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to exploring your web page again.
جمعه 19 مهر 1398 09:32 ق.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also create comment due to this sensible piece of writing.
چهارشنبه 3 مهر 1398 04:48 ب.ظ
Hello there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Thank you
شنبه 2 شهریور 1398 11:11 ق.ظ
Hey there would you mind stating which blog platform you're
working with? I'm going to start my own blog in the near future
but I'm having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!
شنبه 2 شهریور 1398 01:58 ق.ظ
I savour, lead to I found exactly what I used to be having a look for.

You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man.
Have a nice day. Bye
پنجشنبه 24 مرداد 1398 03:42 ق.ظ
Thanks for another magnificent article. The place else may just anybody get that
type of information in such a perfect means of writing? I've a presentation subsequent week, and I am at the look
for such information.
سه شنبه 1 مرداد 1398 02:55 ب.ظ
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful info particularly the last part :)
I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a very long time.

Thank you and good luck.
سه شنبه 1 مرداد 1398 11:55 ق.ظ
If some one desires to be updated with hottest technologies afterward he must be visit this web
page and be up to date everyday. natalielise pof
دوشنبه 24 تیر 1398 02:57 ب.ظ
Excellent way of describing, and fastidious article to obtain facts regarding my presentation focus, which i am going
to present in school.
دوشنبه 10 تیر 1398 08:20 ب.ظ
Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other sites?
I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you share
some stories/information. I know my readers would enjoy your work.
If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:12 ب.ظ
erectile tissue function http://viagralim.us erectile tissue function !
Your style is so unique in comparison to other people I've read stuff from. I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:54 ب.ظ

At this moment I am going away to do my breakfast, afterward having my breakfast coming over again to read additional news.
جمعه 17 خرداد 1398 07:55 ق.ظ
Hello to every one, it's really a nice for me to go to see this site, it consists of valuable Information.
دوشنبه 13 خرداد 1398 07:17 ق.ظ
If you want to obtain a good deal from this piece of
writing then you have to apply these methods to
your won blog.
یکشنبه 12 خرداد 1398 02:04 ب.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and all. But think of if
you added some great graphics or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and videos, this site could
definitely be one of the best in its field. Superb blog!
جمعه 10 خرداد 1398 05:04 ب.ظ
Fantastic goods from you, man. I have take into account your stuff prior to and you're simply too excellent.
I really like what you have received right here, really like what
you're stating and the way in which in which you are saying it.
You are making it entertaining and you still care for to stay it
wise. I can't wait to learn much more from you.
That is actually a great web site.
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 09:37 ق.ظ
Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few
minutes and actual effort to make a good article… but what can I say… I hesitate a lot and don't manage to get nearly anything done.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 04:11 ب.ظ
Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i wish for enjoyment, since this this website
conations truly fastidious funny material too.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 06:16 ب.ظ
I just like the valuable info you provide for your articles.
I will bookmark your weblog and check again right here regularly.

I am moderately certain I'll be told many new stuff
right right here! Best of luck for the next!
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 02:54 ق.ظ
Appreciate this post. Let me try it out.
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 03:28 ب.ظ
My programmer is trying to convince me to move to .net
from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites for
about a year and am concerned about switching to another platform.
I have heard great things about blogengine.net. Is there a way
I can import all my wordpress content into it? Any help would
be really appreciated!
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 01:13 ب.ظ
Highly energetic blog, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 01:20 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.
جمعه 13 اردیبهشت 1398 08:22 ق.ظ
A fascinating discussion is definitely worth comment.
There's no doubt that that you ought to write more on this topic,
it might not be a taboo matter but generally folks don't discuss these subjects.
To the next! Many thanks!!
جمعه 23 فروردین 1398 04:42 ق.ظ
I have read so many posts about the blogger lovers except this paragraph is genuinely a nice post, keep it
up.
یکشنبه 18 فروردین 1398 05:23 ب.ظ
Wow, this paragraph is fastidious, my sister is analyzing these kinds of things, so I am going to convey her.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو