تبلیغات
شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) - و اذا مروا باللغو مروا کراما . اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام

به شهید بهشتی گفتند : چرا در برابر تهمت ها و شایعات و بدگویی ها پاسخ نمی دهید ؟

فرمود : من وقت برای این کارها ندارم ، آن ها شاید بخواهند عمدا مرا مشغول به این امور کنند و از مسائل اصلی بازدارند!

عقل زندگی و تغافل و تجاهل

علی (علیه السلام ) می فرماید :لا عقل کالتجاهل هیچ عقلی مانند تجاهل نیست .انسان در زندگی با انواع بگو مگوها کارهای جورواجور روبه رو می شود که اگر بخواهد به همه آن ها ترتیب اثر دهد و عکس العمل نشان دهد ، زندگی برایش تلخ و ناگوار خواهد شد و شب و روزبهترین فرصت های خود را باید صرف عکس العمل ها کند و درآن صورت جز دچار شدن به انواع بیماری جسمی وروحی ، بهترین فرصت های خود را نیز از دست خواهد داد و به هیچ کاری ازکارهای زندگی نخواهد رسید . به شهید بهشتی گفتند : چرا در برابر تهمت ها و شایعات و بدگویی ها پاسخ نمی دهید ؟

فرمود : من وقت برای این کارها ندارم ، آن ها شاید بخواهند عمدا مرا مشغول به این امور کنند و از مسائل اصلی بازدارند! بهترین راه برخورد با این ناملایمات و ناگواری ها تغفل و تجاهل است . یعنی به روی خود نیاورد و خود را به نفهمیدن بزند و گوشش کر و چشمانش کور و نابینا شود تا بتواند به زندگی ادامه دهد . علی (علیه السلام ) فرمود : نصف العاقل احتمال و نصفه تغافل نیمی از عقل بر تابیدن جهالت است و نیمی دیگر خود را به غفلت زدن است . انسان های بزرگ منش و خردمند خود را از بسیاری چیزها کنار می کشند و اگر چیزهایی دیدند یا شنیدند که پرداختن به آن ها درشانشان نیست ، بزرگوارانه از کنارش می گذرند . قرآن می فرماید : و اذا مروا باللغو مروا کراما . اذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاما هنگامی که به کار بیهوده بر می خورند بزرگوارانه از کنار آن می گذرند و اگر مردم نادان آن ها را مخاطب قرار دهند با سکوت و سلام به آن ها پاسخ می دهند . ونیز فرمود : (و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه  ) و چون سخن بیهوده بشنوند ، از آنروی گردانند . علی (علیه السلام ) می فرماید : من اشرف افعال الکریم غفلته عما یعلم  . از بهترین رفتارهای افراد شریف وبزرگوار گذشت است از آن چه می دانند . و در جای دیگر فرمود : من لا یتغافل و لا یقض عن کثیر من الامور تنقضت عیشته. ( کسی که در بسیاری از امور ، خود را به بی خبری نزند ، زندگی برایش تنگ می شود . و نیز فرمود : تغافل تحمد امرك  .تغافل کن تا کارهایت خوش فرجام شود . از امام سجاد (علیه السلام ) نقل است که در وصیت خود به فرزندش باقر العلوم (علیه السلام ) فرمود : فرزندم ! بدان که همه دنیا در دو کلمه است : اصلاح امر زندگی و تغافل که تغافل یک سوم ظرف دنیاو زندگی را پر می کند . یعنی یک سوم امر زندگی به شیوه برخورد انسان با مردم و رفتار آنان بسته است که نسبت به بسیاری از مسائل باید خود را به بی خبری بزند تا زندگی صفا پیدا کند؛ مثلا خانم شما اشتباهی مرتکب شده و ناراحت است و سخت از کرده خود پشیمان است ، ولی نمی خواهد شما بفهمید ، و اما شما از همه چیز با خبر شدید . این جا جای تغافل است که به روی خود نیاورید و به قول معروف : شتر دیدی ، ندیدی . یا شوهر شما مرتکب اشتباهی می شود یا فرزندعزیز شما یا شریک و همکار شما و یا سرانجام هر فرد دیگری که با شما در ارتباط است ، اگر چنین وضعیتی برایش پیش بیاید ،ولی متوجه اشتباه او بشوید و می دانید که اگر او بفهمد شما فهمیده اید ، شرمنده ، و خجالت زده می شود یا پررو و بی مبالات ترمی گردد ، هرگز شما نباید به رویش بیاورید و بادی کاملا خود را به بی خبری و بی توجهی بزنید و از کنار آن بگذرید که اگرچنین کنید ، زندگی بادوام تر و دوستی شیرین تر می شود . البته این به معنای برخورد نکردن با افراد فاجر و فسق و فجور و به کنار نهادن نهی از منکر نیست . آن جا که جای تغفل و تجاهل است ، سخن گفتن و حساسیت نشان دادن خطا است ، چنان که در جای امر به معروف و نهی از منکر ، سکوت و بی تفاوت بودن اشتباه است و نیز غفلت از مسائل حیاتی و دینی نیز تغافل نیست. گاهی غفلت مانع پیشرفت می شود و گاهی تغفل نکردن و حساسیت نشان دادن آدمی را به سقوط می کشاند . پس هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد . علی (علیه السلام ) فرمود : لکل مقام مقال . هر سخن جایی دارد . عاقل کسی است که جای این دو را با هو نیامیزد و هریک را در جای خود به کار گیرد که مقتضای عقل زندگی است .

 عقل زندگی و پرهیز از امور غیر ضروری

امام علی (علیه السلام ) می فرماید : من اشتغل بالفضول فاته من مهمه المامول .هرکه خود را به کارهای غیر لازم مشغول سازد،کارهای لازم را تباه می کند ؟ انسان وقتش عزیز و فرصت هایش پربها و کوتاه است واز فرصت های پیش آمده بایدبیشترین استفاده را ببرد . از این رو همیشه باید به کارهای مهم و اولویت بندی شده بپردازد . سرگرم شدن به امور غیرضروری نه صلاح است نه مفید ، بلکه باعث از دست رفتن فرصت ها نیز می شود؛ چنان که امم علی (علیه السلام ) می فرماید : من اشتغل بغیر ضرورته فوقه ذلک منفعته.هرکه به غیر کارهای ضروری مشغول شود ، منافع خود را از دست خواهد داد .سرگرم شدن به امور خیالی و غیر واقعی جز عقب ماندگی و فاصله گرفتن از واقعیت ها نتیجه دیگری ندارد . سرمایه عمر وفرصت ها از دست می رود و نتیجه ای حاصل نخواهد شد مگر اندوه و قصه . پس مواظب باش و امور خود را اولویت بندی کن و به امور مهم مشغول شو ، زنهار از پرداختن به فروع و ضایع کردن اصول . مبادا به شاخه و برگ مشغول شوی و از اصل و ریشه غافل گردی ، مبادا با سرگرم شدن به دشمن خیالی از دشمن اصلی بازمانی و مبادا که سرگرم پوچی و بی هویتی شوی و از مقصد اصلی که شخصیت تو را شکل می دهد و به اهداف بلندت می رساند،فاصله بگیری .

 دخالت بیجا نکردن

پیامبر صلی الله علیه و اله می فرماید : اعظم الناس قدرا من ترك ما لا یعنیه . بزرگ ترین مردم از نظر قدرت و منزلت کسی است که به کارهای بیهوده در نیاید که به او ربطی ندارد . از جمله زیبایی ها و نشانه های عقل زندگی،مداخله نکردن دراموردیگران است . برخی مردم در مسائلی که در قبال آن وظیفه ای ندارند ، دخالت می کنند و اظهار نظر می نمایند و به اصطلاح ،خود را نخود هر آشی می دانند؛ این کار افزون بر آن که وقت را تلف می کند و انسان را از کارهای خودش باز می دارد ،عوارض زیانبار اجتماعی نیز به دنبال دارد؛ مانند ایجاد کدورت ، دشمنی ، به وجود آمدن اختلاف و درگیری ، ایجاد فتنه وآشوب و بسیاری از خلاف شرع ها و امور حرام ؛ مانند غیبت ، تهمت و اهانت به دیگران . از این رو احادیث اسلامی به شدت ازاین کار نهی کرده اند و فرموده اند که مومن باید از آن چه به او مربوط نمی شود ، دوری کند . ترك ما لا یعنیه تعبیری است که در احادیث به کار رفته و مقصود از آن یعنی : هر سخن و هر کاری که مقصودش ، تو نباشی و به تو کاری ندارد و تو در آن کاردیده نشده ای ، و به تو مربوط نیست . رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعینه . از نشانه خوب مسلمان بودن ، دوری کردن از اموری است که به آدمی مربوط نیست . همچنین فرمود : ترك مالا یعنی زینته الورع  .مایه زینت پرهیزگاری است که آدمی در نیاید به آن چه بدو مربوط نیست . افزون بر این ، دخالت در برخی مسائل نامربوط ، انسان رااز چشم دیگران می اندازد . امام صادق (علیه السلام ) فرمود : ایاك و الدخول فیما لا یعنیک فتذل .در آن چه به تومربوط نیست دخالت مکن وگرنه خوار می شوی.و سرانجام این گونه دخالت ها پیشرفت را از آدمی می گیرد.علی علیه السلام ) فرمود : لا تعرض لما لا یعنیک بترك ما یعنیک . فرصت خود را با دخالت در امور بی فایده از دست مده . بنابراین ،کسی که بنا دارد به اهداف عالی زندگی برسد و سربلند و سرافراز باشد ، باید از بسیاری مسئل و سخن ها و موضع گیری ها ودخالت ها و اظهار نظرها که نه وظیفه او است و نه به او ارتباط دارد ، بلکه بیهوده و بی حاصل است ، دوری کند وفرصت ها و سرمایه عقل و فکر خویش را صرف امور اساسی کند . عقل زندگی حکم می کند که سرمان به کارخودمان باشد و کاری به دیگران نداشته باشیم مگر مواردی که دین ما حکم می کند که امر به معروف و نهی از منکر کنیم یابه کمک نیازمندان بشتابیم .

 

نوع مطلب : قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، 
برچسب ها : عقل، جهالت، قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، خــــــــــرقان،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 آبان 1392
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:57 ب.ظ
Yes! Finally something about descargar facebook.
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:04 ب.ظ
Wow, marvelous blog layout! How long have
you been blogging for? you make blogging look easy.
The overall look of your site is wonderful, let alone the content!
دوشنبه 28 آبان 1397 03:30 ق.ظ
May I just say what a relief to find somebody who truly knows
what they're discussing on the internet. You definitely know
how to bring an issue to light and make it important. A lot more people really need to check this out
and understand this side of your story. It's surprising you are not
more popular because you certainly have the gift.
پنجشنبه 24 آبان 1397 04:53 ب.ظ
Ahaa, its fastidious conversation regarding this piece of writing at this place at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting here.
چهارشنبه 23 آبان 1397 12:53 ق.ظ
Wonderful article! This is the kind of info
that should be shared around the net. Disgrace
on the search engines for no longer positioning this post
upper! Come on over and discuss with my site . Thank you =)
دوشنبه 21 آبان 1397 08:08 ب.ظ
Hey I am so thrilled I found your web site, I really found you by accident, while I was searching
on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for
a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I
don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome b.
جمعه 18 آبان 1397 12:59 ب.ظ
I think what you published made a bunch of sense.
However, what about this? what if you added a little information?
I am not saying your information isn't solid, however what if you added
a post title that makes people desire more? I mean شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) - و اذا مروا باللغو مروا کراما .

اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما is a
little boring. You could glance at Yahoo's front page and watch how they create news titles to get people to open the links.

You might add a related video or a picture or two to grab readers excited about
what you've got to say. In my opinion, it could make your blog a little livelier.
جمعه 18 آبان 1397 05:02 ق.ظ
What's up, the whole thing is going perfectly here
and ofcourse every one is sharing data, that's actually excellent,
keep up writing.
سه شنبه 15 آبان 1397 06:16 ب.ظ
I could not refrain from commenting. Exceptionally well written!
یکشنبه 13 آبان 1397 10:53 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful
& it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.
جمعه 11 آبان 1397 02:33 ب.ظ
This is a topic which is near to my heart...
Take care! Exactly where are your contact details though?
پنجشنبه 3 آبان 1397 02:10 ق.ظ
Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from this web site, and your views are pleasant in support of new viewers.
پنجشنبه 3 آبان 1397 01:20 ق.ظ
This is a topic that's close to my heart... Best
wishes! Exactly where are your contact details though?
سه شنبه 1 آبان 1397 06:16 ق.ظ
Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people consider worries that
they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects
, people can take a signal. Will probably be back to get more.
Thanks
یکشنبه 29 مهر 1397 08:41 ب.ظ
Pretty! This has been a really wonderful article. Thanks for
providing this info.
جمعه 27 مهر 1397 10:29 ب.ظ
Awesome blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost
on everything. Would you advise starting with a free
platform like Wordpress or go for a paid option? There are
so many options out there that I'm completely confused ..
Any suggestions? Thanks a lot!
سه شنبه 24 مهر 1397 10:32 ب.ظ
Thanks for another informative web site. The place
else may just I get that kind of info written in such a perfect way?
I've a undertaking that I'm simply now working on, and I have been on the look out for such info.
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:27 ب.ظ
Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

Very helpful information specially the last phase :) I handle such information much.
I was looking for this particular info for a very lengthy time.
Thank you and good luck.
سه شنبه 17 مهر 1397 09:49 ب.ظ
Thanks for finally writing about >شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
- و اذا مروا باللغو مروا کراما
. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما <Loved it!
سه شنبه 17 مهر 1397 08:52 ب.ظ
Hello there, I think your web site could possibly be
having web browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening
in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely
wanted to give you a quick heads up! Apart from that,
fantastic website!
دوشنبه 16 مهر 1397 08:08 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time
and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to
your new updates.
یکشنبه 15 مهر 1397 02:17 ب.ظ
Howdy! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask.
Does running a well-established website like yours require a lot of work?

I am completely new to operating a blog but I do write in my journal everyday.
I'd like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.

Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners.
Thankyou!
یکشنبه 15 مهر 1397 10:43 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time
and was hoping maybe you would have some experience with something like
this. Please let me know if you run into anything. I truly
enjoy reading your blog and I look forward to your new
updates.
شنبه 14 مهر 1397 07:02 ق.ظ
I couldn't refrain from commenting. Very well written!
دوشنبه 12 تیر 1396 07:24 ب.ظ
Precisely what I was looking for, thank you for posting.
دوشنبه 12 تیر 1396 07:23 ب.ظ
Precisely what I was looking for, thank you for posting.
دوشنبه 12 تیر 1396 07:22 ب.ظ
Precisely what I was looking for, thank you for posting.
دوشنبه 12 تیر 1396 07:22 ب.ظ
Precisely what I was looking for, thank you for posting.
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 08:55 ب.ظ
I feel that is among the most significant info for
me. And i am happy reading your article. However should commentary on some basic things, The site taste is perfect, the articles is
truly excellent : D. Excellent process, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است