شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام
درویش کیست؟ درویشی چیست؟
درویش:به معنی خاص و محدود (زاهد - عارف) سائلی را گویند که دارای مکان خصوصی نیست و خانه به دوش است ویا درخانقاه وزاویه درویشان زندگی می کنند

حضرت شیخ ابوالحسن درپاسخ به این سوال که درویشی چیست؟     چنین فرمودند:
" دریایی است از سه چشمه: یکی پرهیز و دوم سخاوت وسوم بی نیازبودن از خلق خدای"


نکند با حرف های افرادی که سخنان عرفاء را دزدیده اند و خود را به ظاهر عارف و سالک و فقیر می خوانند، خود را فریب دهیم .  

مقدمه:
حقیقت در نزد عارفان به دو اعتبار تلقی می شود:
یکی حقیقت اشیاء که درآن ماهیت موجودات است و دیگر معرفت به صفات و نعوت و جلال حقتعالی و مشاهده و تصرف او در عالم کون
همانطور که در تاریخ نهضت های فکری ایرانیان آمده  ، کومش (سمنان،دامغان،بسطام و خرقان) و خراسان امروزی کانون اشتعال نهضت عرفان ایرانی بوده است.
عرفان ایرانی که واکنشی بود برفساداجتماعی و اخلاقی نظام حاکم بر ایران و از سوی دیگر کوششی بود برای طهارت باطن آنچنان که بتوان بدون واسطه به حق و حقیقت واصل شد

درویش کیست؟ درویشی چیست؟

درویش:به معنی خاص و محدود (زاهد - عارف) سائلی را گویند که دارای مکان خصوصی نیست و خانه به دوش است ویا درخانقاه وزاویه درویشان زندگی می کنند
در خانقاه های درویشان ،جوانان تحت ریاست پیری که به طور مرسوم در راس خانقاه قرار داشت و شیخ (جمع ان شیوخ یا مشایخ) نامیده می شد،تعلیم می یافتند
مرید(شاگرد) می بایست در تحت هدایت و رهبری شیخ و مرشد خود راه دراز زهد و تفکر ومشاهده را طی کند.شاگردان پس از مدت کما بیش دراز(هزار و یک روز) به جرگه ی اخوت درویشان راه یافته و پذیرفته می شد.
دراین موقع شیخ به مرید خرقه می پوشانید و شاگردان می بایست این خرقه را در همه عمر برتن داشته باشند.درویش پس از خرقه پوشی حجره ای در خانقاه به او تعلق می گرفت ورابطه ی وی با شیخ و مربی در تمام عمر باقی و برقرار بود.

بدین ترتیب خانقاه های درویشان درایران زیاد شده و از معروف ترین انها :خانقاه بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخی ردر میهنه و از آن مهم تر خانقاه سلطان العارفین حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی در خرقان در درجه اول اهمیت قرار داشتند.

بزرگ ما حضرت شیخ ابوالحسن درپاسخ به این سوال که درویشی چیست؟ چنین فرمودند:

" دریایی است از سه چشمه: یکی پرهیز و دوم سخاوت و سوم بی نیازبودن از خلق خدای "

مفهوم بی نیاز بودن ازخلق خدا در نظر ایشان چنین بوده که صوفی (شاگردان) نباید به کسی از ادمیان دلبستگی پیدا کند و قلب او باید از عشق خدا لبریز باشد.

ومفهوم پرهیز تنها زهد و فقر نبوده ، بلکه به معنای ترک اراده شخصی و " من " خویشتن نیز بوده است.


حال افکار وعقاید انحرافی مدعیان صوفی گری و فرقه های انحرافی را که عقاید انحرافی خود را در لباس درویشان و عارفانی همچون بایزید و شیخ ابوالحسن خرقانی و ابوالعباس قصا ب ها به ساده لوحان ومریدان بی اطلاع خود القا می کنند ، بررسی می کنیم:


از جمله راه های فریب وجذب افراد به این فرقه های انحرافی که خود را درلباس درویشان واقعی جا می زنند:

1- از اولین فعالیت های که بر روی افراد تازه وارد به درویشی انجام می دهند، این است که به آنها می گویند که کتاب شریف مصباح الهدایه حضرت امام خمینی (ره) را مطالعه کنند. این کار را نیز از باب استفاده از کلمات چند جانبه بزرگان، برای اثبات مدعای خویش انجام می دهند.البته فقرا و مشایخ غالبا بر این امور مطلع نیستند و هرگونه برداشت خود و القاء نادرست مشایخ را نظر آن بزرگان می پندارند . مانند این که آیه قرآن را که خداوند می فرماید : ( نزدیک نماز نشوید ) را برداشت کنند ولی ادامه آیه که می گوید : ( در حالی که مست هستید ) را رها کنند. پشتیوانه فقهی و شرعی و مَشی سلوکی این بزرگان را رها کرده و به برداشت غلط خود از کتب ایشان بسنده کنند.
2-استفاده گزینشی از کلام علماء
از دیگر فعالیت های متصوفه برای فریب افراد و شبهه افکنی در ذهن افراد ، استفاده گزینشی از کلام دو پهلو و یا چند جانبه علماء و بزرگان تشیع ، در اثبات دعاوی خویش است. مانند استفاده از کلمه صوفی ، که در کلام و کتب برخی از بزرگان آمده است . بر هیچ فرد آگاهی پوشیده نیست که کلمه صوفی یک مشترک لفظی است که در ادبیات عرفانی معانی متفاوتی دارد. یا مانند کلمه مولی که در ادبیات تشیع یک مشترک لفظی است که دارای معانی و مصادیق متفاوت است مانند ( خداوند ، حضرت علی (ع) ، فردی که عبدی (غلامی) را مالک است ، استاد و ... ) حال ما بگوئیم هر کجا که لفظ مولی آمد بگوئیم فقط خداست در این صورت وقتی ما می گویم مولی امیرالمومنین ، یعنی امیرالمومنین خدای ماست یا اینکه بگوئیم هر جا لفظ مولی آمد بگوئیم خدا نیست بلکه منظور حضرت علی (ع) است که باز هم ، با تعبیرات غلط مواجه می شویم بلکه باید مشترک لفظی را نسبت مقتضای حال متکلم و مقتضای حال مخاطبش و مفهوم کلی کلام متوجه شد. حال افرادی که اهل فن و تحقیق نباشند به راحتی فریب خواهند خورد ، زیرا هر کجا که لفظ صوفی ببیند گمان می کند که منظور همین دراویش هستند. از این نوع کلمات و جملات چند جانبه در سخن بزرگان بسیار است . و این خود یک حربه و وسیله فریب افراد به سوی درویشی می شود.
3-تهمت درویش(صوفی)بودن به بزرگان
تهمت دروغین صوفی و درویش بودن به بزرگان از فقهاء و علما جهان تشیع مانند حضرت امام خمینی (ره) ، حضرت علامه طباطبائی (ره) ، حضرت آیت الله سید علی آقا قاضی (ره) ، حتی تهمت بسیار آشکار به حضرت علامه حسن زاده آملی (مد ظله العالی) و دیگر بزرگان جهان تشیع مانند شهید اول و شهید ثانی که عقاید و مرام و مشی سلوکی این عزیزان زمین تا آسمان با این فرقه تفاوت دارد و پیشتر نیز متذکر شدیم که دلیل بر این مدعی خود را بعضی سخنان این بزرگان که برای افرادی که در باب عرفان و فلسفه اسلامی اطلاعی ندارد ، ممکن است دو پهلو باشد قرار می دهند. که نتوانند منظور آن بزرگان را به صورت صحیح متوجه شوند تا اینکه شیادان و صیادان این فرقه مرام باطل خود را منظور آن بزرگان جلوه دهند و شیوه سلوکی آن بزرگان را مطابق و پیرو شیوه سلوکی باطل خود جلوه دهند.

علما و فقها شیعه راههای اثبات احکام دین را چهار چیز می دانند که عبارتند از:

1- کتاب (قرآن)

2- سُنت (حدیث ، فعل ، تقریر معصوم)

3- عقل

4- اجماع

که تمامی احکام شرعی شیعیان از این چهار دلیل اثبات می شوند. اما متصوفه عملا این چهار دلیل را قبول ندارند. و تمامی احکام و اعمال خود را بدون در نظر گرفتن این چهار دلیل انجام می دهند. مثال سجده کردن بر قطب ، که در سلسله نعمت الهی گنابادی امری شایع و معمول است ، در حالی که سجده بر غیر خداوند با هر نیتی (اعم از پرستش یا غیر پرستش ) حرام است. ولی فقرا و مشایخ این سلسله کاملا نسبت به این موضوع بی اهمیت هستند و اصلا سجده بر قطب را حرام نمی دانند. سجده کردن بر قطب و بسیار مسائل دیگر از این قبیل (مانند نماز خواندن به سمت قطب نه به طرف قبله ، یا نماز خواندن به سمت منزل قطب ،یا نماز خواندن به سمت عکس نورعلی تابنده و ... ) نشان می دهد که متصوفه و بالاخص سلسله گنابادی عملا به احکام اسلامی و مبنای احکام اسلامی پایبند نیستند.

به خاطر همین است که در طول تاریخ شکل گیری فرقه های متصوفه در اسلام ، دچار بدعت های مختلف بوده اند . و کیلومترها فاصله از اسلام ناب محمدی (ص) گرفته اند. دین مانند قلعه است و دیوار های محافظ این قلعه فقه و فقاهت است. حال قلعه ای را فرض کنید که دیوار محافظ نداشته باشد. دیگر این قلعه امن نیست و احتمال هرگونه حمله و گزند را دارد.

دین در نزد متصوفه همین قلعه بدون دیوار است که هر چیزی می تواند وارد آن شود و حتی بسیاری از مُسلّمَات آن حذف شود و زمانی که شما به این دین که در نظر صوفی ها وجود دارد حتی به صورت ظاهری و بدون تحقیق نگاه کنید ، متوجه خواهید شد ، که نمی توان نام آن را اسلام دانست و پیروان آن را مسلمان دانست.

انحراف متصوفه حتی به درجه ای می رسد که حتی مشایخ و بزرگانشان اقرار می کنند که ما مسلمان نیستم و اسلام برای مردمان معمولی است. و تصوف قبل از اسلام نیز بوده است و... . با این توصیفات در مورد تصوف دیگر نمی توان به آنان ایراد گرفت زیرا دیگر آنها در دایره اسلام نبوده و مسلمان نیستند.

شاید بسیاری از سخنان قطب و مشایخ سلسله صحیح باشد یا بر فرض بگوئیم 90% کاملا صحیح است همان10% که دارای اشکال است زهر خود را می ریزد.

البته همانطور که مقام معظم رهبری در سفر شان به شهرستان شاهرود در سال 85 در مورد خطه ی بسطام و قلعه نو خرقان و هم چنین اوضاع امثال بایزید و شیخ ابوالحسن خرقانی را با مدعیان صوفی گری و فرقه های انحرافی اینگونه ابراز کردند :

اینجا منطقۀ عالِم‏خیز است؛ منطقۀ معلمان دین و اخلاق. در زمان گذشته هم نام بایزید بسطامى و ابوالحسن خرقانى را همۀ مسلمانان و مرتبطین با معارف اسلام ولو غیرمسلمان شنیده‏اند. البته امثال بایزید و ابوالحسن خرقانى را با این مدعیان صوفیگرى نباید اشتباه كرد. آنها داستان دیگرى دارند و ماجرا و سخن چیز دیگرى است.

نوع مطلب : شیخ ابوالحسن خرقانی، عرفا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 23 شهریور 1392


درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات